دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران

 
از آنجا که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی بر اقتصاد دانش محور تاکید شده و همچنین تامین نیارهای تخصصی برنامه چهارم توسعه کشور مورد توجه برنامه ریزان واقع شده، از این رو، هیات امنای دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه 1386 تاسیس دانشکده کارآفرینی را به تصویب رساند. در زمان تاسیس، این دانشکده، به عنوان نخستین دانشکده کارآفرینی در ایران و خاورمیانه به حساب آمده است. در راه تاسیس دانشکده کارآفرینی حمایت مادی و معنوی وزارت کار و امور اجتماعی با اجرای مصوبه شورای عالی اشتغال بسیار راهگشا بوده است. هرچند که هموار سازی چنین راهی با امضای تفاهم نامه بین وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و کار و امور اجتماعی در بهمن سال 85 امکان پذیر گردید.

دوره های دانشکده کار آفرینی

دوره یک ساله MBA

دانشکده کار آفرینی تهران از سال 1385 به صورت تخصصی اقدام به  برگزاری دوره های تخصصی یک ساله MBA و ارائه مدرک می کند

دوره یک ساله DBA

دانشکده کار آفرینی داشنگاه تهران متخصص دوره های تخصصی مدیریت و DBA می باشد، شما پس از تکمیل دوره DBA می تواند مدرک رسمی را دربافت کنید

درخواست مشاوره رایگان

برای شروع یادگیری دوره های مدیریت حرفه ای با مشاوران ما در ارتباط باشید

    برای مشاوره تماس بگیرید!