توسعه کسب و کار از طریق کلینیک کسب و کار

هدف ما توسعه بنیادی ترین نیازهای حرفه یا کسب و کارشماهست

دپارتمان آموزش و توسعه منابع انسانی 

 نیروی تخصصی

دپارتمان قوانین و مقررات کسب و کار

پیشگیری بهترین مدیریت بحران است

دپارتمان تخصصی مالی و مالیات

بدون نقشه راه وعدم آشنایی با قوانین مالیاتی موجب خسران است

دپارتمان مشاوره تامین اجتماعی

همه ما در سرمایه اجتماعی کشور نقش داریم.

دپارتمان تامین مالی و تسهیلات بانکی

مدیریت پول و جذب منابع ارزان مهمترین وظیفه مدیر و بنگاه اقتصادی است

دپارتمان مشاوره و توسعه کسب و کار

دریافت مشاوره به موقع سرمایه گذاری بلندمدت است

روند کار کلینیک کسب و کار چیست؟

هدف ما استفاده تجربیات بیش از یک دهه تیم خود و همراهی با شما از طریق افراد با تجربه درپارتمانهای تخصصی است

۰۱.

دریافت اشتراک کلینیک کسب و کار 

ثبت درخواست تلفنی یا آنلاین

دریافت مشاوره رایگان اولیه و سایر خدمات

02.

انتخاب موضوع بر اساس نوع دپارتمان 

دریافت مشاوره بر اساس موضوع مورد نظر 

03.

همراهی مشاوران تخصصی از طریق دپارتمان ها

 برگزاری جلسات حضوری ، تلفنی و آنلاین

04.

همراهی کارشناسان پشتیبان کلینک کسب و کار

با دریافت نظرات شما پس از هر مشاوره سعی در بهبود خدمات خواهیم داشت .

کلینیک کسب و کار ، نقشه راه توسعه پایدار کسب و کار شماست
از طریق عضویت در کلینیک کسب و کار ، شما می توانید به بنیادی ترین دپارتمانهای تخصصی کسب و کار ها دسترسی داشته و از با تجربه ترین افراد مشاوره دریافت نمایید.
img2
img4

ثبت درخواست مشاوره کلینیک کسب و کار

 

سوالی هست؟ با آسودگی خاطر با ما تماس بگیرید