روستا تی وی، شبکه تعاملی روستا…

پلتفرم اختصاصی روستا تی وی که خدمتی اقتصادی به روستائیان کشور است شرایطی را فراهم کرده که مردم می توانند علاوه بر استفاده از خدمات متعدد در یک اپلیکیشن جامع؛ محصولات و توانمندی های خودشان را به مردم بفروشند و یا اجاره دهند.

 

دریافت اطلاعات بیشتر با مراجعه به سایت :

روستا تی وی | roustatv

https://roustatv.com/